Wednesday, July 28, 2010

The growing up months


Ikalabing isang Buwan
Ikasampung Buwan
Ikasiyam na Buwan
Ikawalong Buwan
Ikapitong Buwan
Ikaanim na Buwan
Ikalimang Buwan
Ikaapat na Buwan
Pangatlong Buwan
Pangalawang Buwan

Unang Buwan

No comments: